۱۰ خواص دمنوش بابونه شیرازی – بابونه و فشار خون

۱۰ خواص دمنوش بابونه شیرازی : ۱۰ خواص دمنوش بابونه شیرازی  - بابونه و فشار خون ۱۰ خواص دمنوش بابونه شیرازی مانترا: دمنوش بابونه شیرازی دارای طبع گرم و خشک می باشد.صاحب کتاب مخزن الدویه حکیم عقیل خراسانی در کتابش چنین نقل کرده است دمنوش بابو.نه شیرازی در دوم گرم و در آخر اول خشک اسـت [...]

۱۳۹۸-۱۰-۲ ۲۱:۳۰:۳۴ +۰۳:۳۰۱۳۹۸-۰۶-۰۳|
ارسال
جهت دریافت مشاوره رایگان و خواص محصولات