دمنوش افتیمون۱۳۹۶-۷-۱ ۲۳:۰۱:۲۶ +۰۳:۳۰

دمنوش افتیمون

درباره دمنوش:

برای آرامش و تقویت اعصاب دمنوش افتیمون مفید است، دارای خواص گرم و خشک، جهت بیماری های مغز و اعصاب سردرد و تشنج، افسردگی و کاووس، وسواس فکری، مسهل بلغم و سودا، رفع سودا و بلغم، رفع سردرد، ضدسرع، دفع انگل روده، برای خانم های باردار مجاز نمی باشد.

ارسال
جهت دریافت مشاوره رایگان و خواص محصولات